Dětský domov Radenín Park a hřiště Radenín #htmlcaption


Projekty - Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín

 

O2 Chytrá škola - NADACE O2

O2 Chytrá škola

Náš projekt byl podpořen grantovým programem O2 Chytrá škola.

 

 

EU peníze školám

EU penize skolam

V rámci tohoto projektu vytvořili pedagogové školy 192 digitálních učebních materiálů. Šablona III/2 v počtu 120 vypracovaných Dum se týkala matematiky, českého jazyka a dějepisu. Šablova V/2 se týkala vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a příroda, v počtu 72 Dum. Učitelé byli dále proškoleni v oblasti práce s IT tabulí.

 

Recyklohraní

recyklohrani

Žáci ZŠ jsou v rámci EVVO zapojeni do projektu s názvem RECYKLOHRANÍ, což je dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Během projektu se žáci naučí chránit naši přírodu, třídit odpad, vyhledávat informace. Navštíví sběrné dvory a třídírny odpadů a získají i mnoho nových dalších poznatků z oblasti environmentální výchovy.

 

Mluvme spolu

Mluvme spolu

Dne 14. 11. 2013 se v prostorách DD uskutečnil projekt „Mluvme spolu“, jehož cílem bylo setkání generací. V duchu motta: Mladí potřebují radost a lásku, stáří je časem předávání životní moudrosti mladým, se sešli děti našeho domova, studenti VŠTE v Českých Budějovicích, senioři G- centra v Táboře a Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích a také bývalí zaměstnanci DD. Během celého dne, který se velmi podařil, vládla příjemná tvůrčí atmosféra. Děti předvedli ve výtvarných dílničkách ukázky své manuální zručnosti a během zahájení program plný básniček, hudebních vystoupení a hereckých výkonů. Celý projekt by se nemohl uskutečnit nebýt hlavní garantky PhDr. Vendulky Raymové z o.s. EU a MY 50 +, společnosti T – Mobile a nadace Via, kterým touto cestou moc děkujeme a jsme rádi, že nám zachovávají i nadále přízeň. 


Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín
Vytvořil Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Radenín
© 2020 All Rights Reserved
Prohlášení o přístupnosti - Na těchto webových stránkách jsou zveřejňovány informace tak, aby se s nimi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. Tato webová prezentace vyhovuje požadavkům kladeným zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, a splňuje požadavky na uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením dle § 4 a § 5 uvedeného zákona.
Na webových stránkách se mohou vyskytovat informace ve formátech:
PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC, XLS, PPT - produkty společnosti Microsoft řady Office
RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně dostupných textových editorů.
ZIP, RAR – komprimované dokumenty. Dekomprimaci obsahu je možno provést libovolným programovým nástrojem určeným pro dekomprimaci.